Våre sertifiseringer

Oeko-tex®

Dette er en verdenskjent standard for testing av skadelige og farlige kjemikalier i tekstiler. Om et plagg er Oeko-tex® sertifisert vil det si at hver eneste detalj på plagget (tråder, knapper, labels etc), har blitt testet for skadelige kjemikalier og at produktet er sertifisert trygt for bruk. Standarden oppdateres hvert år, slik at alle skal føle seg trygge på at klærne er rene og helsevennlige.

RDS sertifisert dun

RDS står for Responsible Down Standard, og er en standard som garanterer dyrevelferd i alle stadier av produksjonen, fra gård til fabrikk. Gjessene og endene som bidrar med fjær og dun blir ikke tvangsforet eller levende plukket, de har også rett til trygge og gode leveforhold etter de fem friheter nedtegnet av Brambellkommisjonen om dyrevelferd fra 1965:
 • Frihet fra sult, tørste og feilernæring: ved at dyrere har fri tilgang på frisk vann og en diett som opprettholder god helse og trivsel
 • Frihet fra fysisk ubehag: ved at dyrene holdes i egnet levemiljø med god liggeplass, og ly for vær og vind
 • Frihet fra smerte, sykdom og skade: ved forebygging, rask diagnostisering og behandling
 • Frihet til å utøve normal adferd: ved at dyrene får nok plass og samvær med dyr av samme art
 • Frihet fra frykt og stress: ved at dyrene holdes og behandles på en slik måte at de unngår vedvarende frykt og stress
Vår dun er i tillegg et biprodukt fra matproduksjon. Vi vil at alle som kjøper en Tufte dunjakke skal være trygge på at produksjonen er etisk forsvarlig og at all vannfugl som bidrar til vår dunproduksjon behandles humant og lever et godt liv.

Bluesign®

Klær som bærer bluesign®-merket er laget med tanke på å redusere fotavtrykket mest mulig. Bluesign® er en sertifisering som garanterer produksjon med lavest mulig påvirkning på mennesker og miljø, samt ansvarlig bruk av ressurser. Når et produkt er merket med bluesign® betyr det at hele fabrikken og dens ansatte er blitt sertifisert etter bluesign® standarden. Merket krever full åpenhet rund kjemikalier som brukes i produksjon.

FSC

FSC er en forkortelse for Forest Stewardship Council, en standard for ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. I FSC’s 10 grunnprinsipper kommer det blant annet frem at skogen/skogeier skal gavne miljø, klima, dyr og planter, beskytte lokalbefolkninger, skogarbeidere og urfolk i skoger over hele verden, og sikre at trevirke selges og kjøpes til normale markedsvilkår. Vi har FSC-sertifisering på alle våre klær av bambus, modal og lyocell, samt alle våre pakninger.

ISO sertifisering

International Organization for Standardization (ISO), eller på norsk Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. Alle våre fabrikker i Kina har ISO 9001 og 45001-sertifisering.

ISO 9001: Kvalitetssikring

Sertifiseringen omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering. Viktige elementer i standarden er:
 • Ledelsessystem for kvalitet
 • Ledelsens ansvar
 • Ressursstyring
 • Produktsalg
 • Måling, analyse og forbedring

ISO 45001: Arbeidsmiljø

Standarden ISO 45001 - ledelsessystemer for arbeidsmiljø – gir minimumskrav til systemer for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen. Fordeler ved bruk av standarden kan være å:
 • redusere antall uønskede hendelser på arbeidsplassen
 • redusere fravær og gjennomtrekk av ansatte, noe som fører til økt produktivitet
 • redusere kostnadene på forsikringer
 • opprette en helse- og sikkerhetskultur, hvor ansatte blir oppfordret til å ta en aktiv rolle for arbeidsmiljøet
 • styrke ledelsens forpliktelse til proaktivt å forbedre arbeidsmiljøet
 • gjøre det enklere å oppfylle lov- og forskriftskrav
 • forbedre omdømmet
Older Post
Newer Post

Leave a comment

Close (esc)

BE FIRST IN LINE FOR PRODUCT LAUNCHES AND SPECIAL OFFERS 🌱

Sign up to our newsletter!

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

HEADER MENU

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now